Integritetspolicy: Familydeal Sverige ABs policy för personuppgifter

Allmänt

Familydeal Sverige AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data som om den vore helig.

I Familydeal Sverige AB (”FamilyDeal”) policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av oss. FamilyDeal är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt vid var tid gällande dataskyddslagstiftning (dvs. dataskyddsförordningen (GDPR) samt eventuell senare lagstiftning som kompletterar eller ersätter dessa).

Personuppgifter vi samlar in

FamilyDeal inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som medlem. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress, fysisk adress samt personnummer. FamilyDeal kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

FamilyDeal registrerar personuppgifter i samband med:

Anmälan till vår tjänst som erbjuds via de olika plattformar som FamilyDeal erbjuder.
När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
Uppdatering av dina uppgifter på Mina sidor som återfinns på Familydeal.se.
Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
Om du anmäler dig till FamilyDeals nyhetsbrev.
Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
När du skriver upp dig till våra nyhetsbrev och utskick via våra externa partner och webbplatser
När du skriver upp dig till våra nyhetsbrev och utskick via Facebook och andra sociala medier

Hur vi använder insamlad information

FamilyDeal behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av FamilyDeal;
Möjliggöra god service för dig som medlem, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
För att kunna administrera medlemsprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du är vår medlem;
För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via FamilyDeal genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

I vår registreringsprocess kommer du även få möjligheten att välja olika premier. I det fall du väljer att göra det, skickas dina uppgifter till det externa företaget.

FamilyDeal samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till FamilyDeal ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du valt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer FamilyDeal att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. Om FamilyDeal använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. FamilyDeal kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Viss information kan behållas efter det att du har upphört att vara medlem hos oss då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. FamilyDeal kommer på eget eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta FamilyDeal eller så kan du höra av dig till datainspektionen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar på Mina sidor, genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post-, SMS- och MMSkommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Familydeal Sverige AB.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom FamilyDeal saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. FamilyDeal ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Familydeal Sverige AB

Bondegatan 21

116 33 Stockholm

mail: info@familydeal.se

Denna integritetspolicy gäller från och med 2020-09-07

Upp till 40% rabatt på din hotellvistelse

När var ni senast iväg på tu man hand? Gav er tid att prata till punkt. Tid att se
varandra. Tid att njuta av en middag utan avbrott. Välkommen att skapa er det mest magiska sommarminne! Hos oss väntar enastående spa, milsvida stränder och gastronomi.

Boka idag och spara upp till 40% på er getaway – det här är ni värda.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.