Allmän pension

BASEN I PENSIONSPYRAMIDEN

Allmän pension är den statliga pension du får ut i samband med att du pensionerar dig. Den baseras på den skatt du har betalat in på dina inkomster under ditt yrkesverksamma liv. De år man har haft inkomst får man en årlig prognos på hur mycket man har betalat in till sin allmänna pension och kan förväntas få ut efter att sluta jobba. Allmän pension består i sin tur av inkomstpension och premiepension. Somliga är även berättigade tilläggspension eller garantipension. För den som har osedvanligt låg pension, eller som inte mottar någon pension alls, har rätt till extra stöd i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

 

DELPENSION

I Sverige kan du i många fall välja att gå i pension från det att du fyllt 61 år, men om du känner att du vill och orkar finns det även möjlighet att fortsätta jobba länge än så. Valmöjligheten gör att du som vill jobba mindre, men inte helt pensionera dig, även kan göra detta och du kan välja att plocka ut en del av din pension varje månad och fortsätta jobba del- eller halvtid. Du har rätt att fortsätta arbeta tills det att du fyllt 67, och i samråd med sin arbetsgivare kan man i vissa fall jobba längre än så.

För utbetalningar kan du välja att plocka ut:

  • 100% av månadsbeloppet
  • 75% av månadsbeloppet
  • 50% av månadsbeloppet
  • 25% av månadsbeloppet

 

INKOMSTPENSION OCH PREMIEPENSION

Inkomstpensionen utgör lejonparten av allmän pension och är grundad på tidigare inkomst. Av den skatt du betalat in går 16% till inkomstpension, och resterande 2,5% till premiepensionen. Storleken på ens inkomstpension avgörs bland annat av tidigare lön, inkomstutveckling i samhället som stort samt hur länge du arbetat.  Premiepensionen förvaltas i fonder, därmed kan beloppet stiga eller minska beroende på hur fondutvecklingen ser ut. Du kan antingen själv välja fonder, eller låta dem stå kvar i det förvalda alternativet AP7 Såfa.

Andra typer av inkomster utöver lön, så som arbetslöshetsersättning, aktivitets- och sjukersättning, räknas också som inkomstgrundad inkomst och räknas till den totala pensionen.

 

GARANTIPENSION

Garantipensionen är för dig som tidigare haft låg eller ingen inkomst. Det är ett grundskydd som du även får ut om du har rätt till annan pension. Beloppet på garantipensionen baseras bland annat på hur mycket du får ut från andra allmänna pensionsformer, exempelvis din inkomstpension, och du kan börja få den först från det att du fyllt 65 år.

 

TILLÄGGSPENSION

Tilläggspension gäller för den som är född 1937 eller tidigare. I vissa fall kan de födda mellan 1938 och 1953 även ha rätt till tilläggspension som del av sin allmänna ålderspension. Den ersätter tidigare former av pension i pensionssystemet och är uppbyggd så att den motsvarar tidigare delar av de två tidigare pensionsformerna folkpension och ATP.

Du kan läsa mer om tilläggspension på Pensionsmyndighetens hemsida.

Upp till 40% rabatt på din hotellvistelse

När var ni senast iväg på tu man hand? Gav er tid att prata till punkt. Tid att se
varandra. Tid att njuta av en middag utan avbrott. Välkommen att skapa er det mest magiska sommarminne! Hos oss väntar enastående spa, milsvida stränder och gastronomi.

Boka idag och spara upp till 40% på er getaway – det här är ni värda.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.